En aquest curs pretenem reflexionar sobre el rol del lector i la lectura a l’escola. A partir d’aquí intentarem proposar recursos que els docents puguin dur a la pràctica en la seva tasca de formar lectors.

Objectius
Reflexionar sobre la lectura i la formació del lector des de l’escola. Proposar recursos per dinamitzar la lectura (abans de llegir, l’animació; mentre es llegeix, la formació del lector, progressar en la lectura, reflexionar i crear hàbit). Conèixer el PLOC, un projecte per a la formació de lectors. Experimentar la dinamització lectora i crear un recull d’iniciatives.
Destinataris
Curs adreçat a docents d’educació infantil (segon cicle), primària i secundària. Un màxim de 20 participants.
Metodologia
Sessions teòriques explicatives, que es combinen amb la reflexió col·lectiva i les activitats pràctiques orientades a la seva aplicació a l’aula. La segona part del curs consistirà en dissenyar de manera orientada una activitat i dur-la a la pràctica.
Durada
Un total de 24 hores estructurades en sis sessions presencials de tres hores cadascuna i la pràctica a l’aula comptabilitzades com sis hores (preparació i aplicació).
Recursos necessaris
Espais amb taules i cadires per a tots els participants; canó de projecció per a tots els participants a la primera sessió. Canó u ordinador per a la cinquena sessió.
Fases
Assistencial i pràctica.
  • Like it?

  • Comments:

  • More sharing options

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 5 =