Som l’Associació Cultural Projecte de Lectura de l’Orfeó a Cornellà (PLOC).
El nostre principal objectiu és promoure i animar a la lectura. L’objectiu final és crear un hàbit de lectura que sobrepassi l’àmbit escolar i quedi reflectit en la realitat social.
Per tal d’intentar assolir el nostre objectiu duem a terme un conjunt d’activitats i propostes relacionades amb la lectura amb la població infantil, juvenil i adulta.
L’activitat principal de l’associació és el Projecte d’Animació a la Lectura que actualment es duu a terme a diverses ciutats. Amb aquest projecte ens proposem augmentar de forma significativa el nivell lector mitjançant una sèrie de procediments i de recursos que es venen experimentant i perfilant des de fa disset anys.
El projecte va dirigit principalment a l’àmbit escolar (escoles i instituts) i es realitzen diverses activitats relacionades amb la lectura segons els cicles.

Equip

Roger Cònsul

Coordinador

Isabel Sanahuja

Coordinadora